Asuaju de Sus

Asuaju de Sus este reşedinţa comunei, situată în zona de sud vest a judeţului Maramureş în zona etnografică cunoscută sub denumirea de “Ţara Codrului”. Comuna Asuaju de Sus este străbătură de râul Asuaj şi înconjurată de dealurile Tarnița, Hurez, Dosul Mare şi Culmea, cu o suprafaţă totală de 5700 de hectare, alcătuită predominant din lunci şi terase, caracterizate de o zonă colinară, bine definită, de la arhitectură la folclor, datini şi tradiţii dar şi bogată în păduri de fag, stejar şi brad. Localitatea administrează două sate: Asuaju de Sus, centrul comunal, şi Asuaju de Jos. Aici locuiesc 1615 de oameni, din care 50% formează populaţia aptă de muncă. Localitatea se află la numai 15 km de oraşul Ulmeni şi la 45 de km de Baia Mare, reşedinţa de judeţ...

ASUAJU DE SUS - Descrierea localităţii

Cuvântul primarului

Trăim cu toții într-un tărâm binecuvântat, căruia Dumnezeu i­-a încredinţat rolul şi dificila misiune de a scrie, uneori cu jertfă şi sânge, istoria rezistenţei, credinţei şi patriotismului. Strămoşii noştri ne-­au demonstrat, prin exemplul personal, că, atunci când există credinţă, curaj şi dăruire, totul este posibil. Ei ne-­au lăsat o zestre şi o identitate care ne face unici şi mândri şi care, totodată, ne obligă să construim împreună un viitor pe măsura trecutului nostru. Am crezut întotdeauna că avem o datorie sacră faţă de trecut şi o obligaţie de onoare faţă de viitor. Am crezut că oamenii şi comuna noastră merită mai mult. Acesta a fost gândul cu care am candidat la funcţia de primar al comunei Asuaju de Sus.

Conform ultimului recensământ efectuat în 2011, populația comunei Asuajul de Sus era de 1441 locuitori, în scădere față ...

Este foarte probabil ca la început sa fi existat o singură așezare, care a fost Asuaju de Jos, de unde localnicii au urcat ...

Pe lângă ruinele castelului baronului Bornemisza Elemer, alte obiective de interes turistic ale comunei sunt: rezervaţia ...

Anunțuri / Știri

Localitatea Asuaju de Sus este atestată documentar în anul 1391 sub denumirea de “Possessiones Olachales Duo Azzywag In District De Erdud”. În monografia comunei este menţionat faptul că primii locuitori s-au stabilit pe teritoriul actual al satului Asuaju de Jos, de unde au urcat printre cele două văi (probabil Urmeniş şi Asuaj)...

Istoric