Facilități pentru investitori

Autoritatea publică locală ajută investitorii locali cu următorele:

 • Consiliere în vederea desfășurării unei anumite activități din punct de vedere al amplasării, al dotării cu utilități, al compatibilității activității și al autorizării;
 • Se acordă facilitățile prevăzute de lege care intră în competența consiliului local;
 • Sprijină asigurarea cu utilități;
 • Implicarea autorității publice locale în obținerea tuturor autorizațiilor și avizelor necesare desfășurării unei activități, în cel mai scurt timp posibil;
 • Facilitarea legăturilor economice cu potențiali parteneri ai agenților economici și ai investitorilor; 
 • Mediatizarea activităților desfășurate și a produselor obținute, prin toate mijloacele de care dispune Consiliul local;
 • Facilități în obținerea terenului pentru amplasament, în mod legal; 
 • Implicarea în asigurarea cu forță de muncă;
 • Crearea condițiilor pentru recalificarea forței de muncă prin unitățile de învățământ și instituțiilor din subordinea autorității locale;
 • Crearea climatului general de desfășurare a activității în condiții optime;
 • Implicarea în măsura posibilităților în realizarea infrastructurii și a dotării cu utilități.

Știri

Imagini Asuaju de Sus