30 septembrie 2015, termenul limită pentru depunerea ultimului dosar de cerere de plată prin PNDR 2007-2013

Persoanele care au accesat fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 trebuie să depună dosarele de cerere de plată până cel târziu pe 30 septembrie 2015. Cererile de plată vor fi depuse de beneficiarii PNDR până cel târziu pe 30 septembrie 2015, acesta fiind termenul limită pentru depunerea ultimului dosar de cerere de plată, atât pentru beneficiarii privați, cât și pentru cei publici, iar ultima plată se face pe 31 decembrie 2015.
Decalajul între decembrie 2015 și septembie 2015 este dar de termenul legal în care AFIR realizează decontarea cheltuielilor eligibile efectuate, în conformitate cu prevederile legale privind finanțarea Politicii Agricole Comune și cu manualele de proceduri ale AFIR.

Știri

Imagini Asuaju de Sus