Controale în exploatațiile celor care au solicitat subvenții pentru bovine, ovine și caprine

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că în această perioadă se desfăşoară controlul / suparacontrolul la faţa locului, în exploataţiile de bovine, ovine şi caprine, pentru care au fost depuse cereri de solicitare a ajutoarelor naţionale tranzitorii (ANT) în sectorul zootehnic pentru speciile ovine / caprine şi a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine / caprine din zonele defavorizate, în anul 2014.

În cadrul controlului la faţa locului echipele de control APIA verifică următoarele elemente:

a) existenţa efectivă a animalelor în exploataţie, inclusiv a celor care nu fac obiectul cererii
depuse;

b) respectarea pentru animalele găsite la faţa locului, a celor 4 elemente ale sistemului de
identificare (crotalii aplicate, paşapoarte în original, înregistratea în Registrul Naţional al
Exploataţiilor – conform extrasului din ziua/preziua controlului, registrul individual al
exploataţiei, completat la zi);

c) existenţa documentelor justificative a altor evenimente (pierdere crotalii, forţă majoră,
circumstanțe naturale);

d) existenţa documentelor justificative pentru ieşirea din exploataţie, după caz.

Reamintim crescătorilor de animale că au obligaţia de a menţine în exploataţie animalele pentru care s-a solicitat ajutorul specific, chiar dacă au fost controlaţi, astfel:

  • ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru speciile ovine/caprine – 90 de
    zile de la data limită a depunerii cererii (20 iunie 2014) respectiv 18.09.2014 inclusiv;
  • ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele
    defavorizate – 100 de zile de la data limită a depunerii cererii (20 iunie 2014) respectiv
    28.09.2014 inclusiv;
  • ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate –6 luni de la data limită a depunerii cererii (20 iunie 2014) respectiv 21.12.2014 inclusiv.

Animalele găsite la control fără numere de identificare (crotalii), incorect identificate și cele care nu sunt găsite, în urma controlului administrativ, în exploataţie la datele obligatorii de retenţie mai sus specificate sunt animale nedeterminate, care generează penalitaţi sau excluderi de la plată, după caz.

În cazul în care solicitantul refuză sau restricţionează accesul în exploataţie a reprezentanţilor APIA, pentru efectuarea controlului la faţa locului, cererea prin care s-a solicitat primă pe cap de animal devine neeligibilă.

Precizăm că 28 septembrie 2014 este termenul limită până la care echipele APIA pot efectua controlul la faţa locului, în exploataţiile de ovine şi caprine, și 21 decembrie 2014 este termenul limită până la care echipele APIA pot efectua controlul la faţa locului, în exploataţiile de bovine.

Știri

Imagini Asuaju de Sus